Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Quina hora és?
Который час?
A quina hora?
Во сколько?
És 1:00
Сейчас час дня
És 9:45
Сейчас без пятнадцати десять
A les 9:00
В 9:00
A les 4:00
В 4:00
Migdia
Полдень
Mitjanit
Полночь
Demà
Утро
Tarda
После полудня
Tarda
Вечер
Nit
Ночь