Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

On són les tisores?
Maquineta
Clip
Necessito una ploma
Bloc de notes
Regla
Sobre
Segell
Cola
Goma d'esborrar