Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Espatlla
Pit
Esquena
Estómac
Cintura
Tors
Braç
Colze
Avantbraç
Nina
Dit
Polze
Clau