Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Necessito un taxi
Quant és la tarifa?
Trànsit
Helicòpter
Avió
Tren
Estació del metro
Vaixell
Bicicleta
Camió
Cotxe
Autobús
Aparcament
Parquímetre