Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Maleter
Taula de safata
Passadís
Fila
Seient
Coixí
Auriculars
Cinturó de seguretat
Altitud
Sortida d'emergència
Armilla salvavides
Ala
Cola