Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Gran
Grande
Petit
Pequeno
Alt
Alto
Curt
Baixo
Jove
Jovem
Vell
Velho
Flac
Magro
Greix
Gordo
Fins
Para cima
A baix
Para baixo
Qüestió
Pergunta (a)
Respondre
Resposta (a)