Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Gran
Petit
Alt
Curt
Jove
Vell
Flac
Greix
Fins
A baix
Qüestió
Respondre