Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Refredador
Ulleres de sol
Cub
Pala
Vestit de bany
Vestit de bany
Bola
Pilota de platja
Parasol
Cadira de platja
Protector solar