Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Estic buscant una feina
Puc veure el seu full de vida?
Aquí està el meu full de vida
Hi ha referències que puc contactar?
Aquí està una llista de les meves referències
Quanta experiència té vostè?
Quant de temps ha estat treballant en aquest camp?
3 anys
Sóc un graduat de l'escola secundària
Sóc un graduat de la universitat
Estic buscant un treball de mig temps
M'agradaria treballar a temps complet
Ofereixen algun tipus d'assegurança de salut?
Sí, després de sis mesos de treballar aquí