Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech
Loading ....

Slovní zásoba

Vítejte
Willkommen
Tady je můj pas
Hier ist mein Reisepass
Máte něco k proclení?
Haben Sie etwas zu verzollen?
Ano, mám něco k proclení
Ja, ich habe etwas zu verzollen
Ne, nemám nic k proclení
Nein, ich habe nichts zu verzollen
Jsem tady obchodně
Ich bin auf Geschäftsreise
Jsem tady na dovolené
Ich bin auf Urlaubsreise
Budu tady jeden týden
Ich bin für eine Woche hier
Jsem ubytován(a) v hotelu Marriott
Ich wohne im Marriott-Hotel
Kde mohu reklamovat svá zavazadla?
Wo kann ich mein Gepäck abholen?
Kde je celnice?
Wo ist der Zoll?
Mohl(a) byste mi prosím, pomoci s mými taškami?
Können Sie mir bitte mit meinem Gepäck helfen?
Mohu vidět váš zavazadlový lístek?
Können Sie mir Ihren Gepäckschein zeigen?