Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech
Loading ....

Slovní zásoba

Můohu vám koupit něco k pití?
Darf ich Ihnen ein Getränk ausgeben?
Platí se vstupné?
Kostet das Eintritt?
Pivo, prosím
Ein Bier bitte
Dal(a) bych si skleničku červeného vína
Ich hätte gerne ein Glas Rotwein
Jaké druhy piva máte?
Welche Sorte Bier?
Bílé víno
Weißwein
Potřebuji se napít
Ich brauche einen Drink
Chtěli byste tancovat?
Möchten Sie tanzen?
Ano, chci tancovat
Ja, ich möchte gerne tanzen
Nechci tancovat
Ich möchte nicht tanzen
Obávám se,
Ich mache mir Sorgen
Nemohu najít svého tátu
Ich kann meinen Vater nicht finden
Ztratil(a) jsem se
Ich hab mich verirrt
Počkejte na mě
Warten Sie bitte auf mich
Potřebuji policii
Ich brauche die Polizei