Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz
Loading ....

Ordforråd

Bagved
Foran
Ved siden af
Første dør til højre
Drej til højre ved det fjerde lys
Forstår du mig?
Nord
Vest
Syd
Øst
Til højre
Til venstre
Er der en elevator?
Hvor er trapperne?
I hvilken retning?
Anden dør til venstre
Drej til venstre ved hjørnet