Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha
Loading ....

Vocabulario

Esto está sucio
kore ha yogore te i masu これは汚れています
¿Puede darme más agua?
o mizu wo mousukoshi itadake masu ka お水をもう少しいただけますか?
Estuvo delicioso
oishika tta desu おいしかったです
De mejor calidad
yori yoi hinshitsu no より良い品質の
¿Está picante?
tsurai desu ka 辛いですか?
¿El pescado está fresco?
shinsen na sakana desu ka 新鮮な魚ですか?
¿Son dulces?
amai desu ka 甘いですか?
Agrio
suppai 酸っぱい
La comida está fría
ryouri ga tsumetai desu 料理が冷たいです
Está fría
tsumetai desu 冷たいです