درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
متوسط
کوچک
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
این خیلی تنگ است
این اندازه من است
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
لباس
بلوز
پیراهن
شورت
من آن را می خرم
من این پیراهن را دوست دارم