درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آب
استخر
مامور نجات غریق
تخته مخصوص اسکی روی آب
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
غواصی
گشت و گذار
شنا
غواصی