درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا شما تب دارید؟
netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
بله، من تب دارم
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
من از دیروز تا به حال تب دارم
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
چه موقع دکتر می آید؟
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
پای من درد می کند
ashi ga itai desu 足が痛いです
من افتادم
korobi mashi ta 転びました
من تصادف کردم
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
فکر می کنم آن را شکستم
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
استراحت در رختخواب
ansei 安静
پد گرمایی
yutaka kan shippu 温感シップ
بسته یخ
aisu pakku アイスパック
زنجیر
tsuri houtai つり包帯
شما باید گچ بگیرید
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です