درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
waーdo rappu ワードラップ
فضای مجازی
saibaーsupeーsu サイバースペース
آدرس پست الکترونیکی
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
کتاب آدرس
adoresu chou アドレス帳
گیرنده
uketori jin 受取人
هرزنامه (اسپم)
supamu スパム
پاسخ به همه
zenin ni henshin 全員に返信
فایل های پیوست شده
tenpu fairu 添付ファイル
ضمیمه کردن
tenpu suru 添付する
سرفصل پیام
messeーji no midashi メッセージの見出し
موضوع
kenmei 件名