درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مستقیم
پشت سر
در مقابل
در داخل
خارج از
اینجا
آنجا
در امتداد دیوار
در اطراف گوشه
بر میز
در خط
طبقه پایین
طبقه بالا
پایین سالن