درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

حرکت
Salida (la)
برخاست
Despegue (el)
فرود
Aterrizaje (el)
باند فرودگاه
Pista (la)
ورود
Llegada (la)
ساختمان ترمینال
Terminal (el)
بخش غیر سیگاری
Sección de no fumar (la)
دفتر گمرک
Aduana (la)
معاف از عوارض
Área libre de impuestos (el)
نگهبان امنیتی
Guardia de seguridad (el)
فلزیاب
Detector de metales (el)
دستگاه اشعه ایکس
Máquina de rayos X (la)
فرم شناسایی
Forma de identificación (la)