درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
¿Puede recomendarme un hotel económico?
هزینه آن شبی چقدر است؟
¿Cuánto cuesta la noche?
من برای سه هفته اقامت می کنم
Necesito quedarme tres semanas
هزینه هر هفته چقدر است؟
¿Cuánto cuesta por semana?
آیا اتاق در دسترس است؟
¿Tiene cuartos libres?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
¿Tiene piscina?
استخر کجاست؟
¿Dónde está la piscina?
ممکن است اتاق را ببینم؟
¿Puedo ver el cuarto?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
¿Hay algo más económico?
آیا رستوران دارید؟
¿Tienen restaurante?