درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آب
Agua (el)
استخر
Piscina (la)
مامور نجات غریق
Salvavidas (el/la)
تخته مخصوص اسکی روی آب
Tabla de surf (la)
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Esnórquel (el)
غواصی
Nadar con equipo de esnórquel
گشت و گذار
Surfear
شنا
Nadar
غواصی
Bucear