درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

حیوانات
Animales (los)
آیا شما سگ دارید؟
¿Tiene un perro?
من به گربه آلرژی دارم
Soy alérgica a los gatos
من یک پرنده دارم
Yo tengo un pájaro
خرگوش
Conejo (el)
مرغ
Gallina (la)
خروس
Gallo (el)
من اسبها را دوست دارم
A mí me gustan los caballos
جوجه
Pollo (el)
خوک
Puerco (el)