درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

دو قرص در روز
Tome dos píldoras al día
آیا شما پرستار هستید؟
¿Es usted la enfermera?
آیا جدی است؟
¿Es serio?
من نمی دانم بیماری من چیست
No sé lo que tengo
من عینکم را گم کرده ام
He perdido mis lentes
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
¿Puede reemplazarlos ahora?
آیا نسخه نیاز دارم؟
¿Necesito una receta?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
¿Hay una farmacia cerca de aquí?
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Necesito algo para el resfrío
با تشکر از شما برای کمک شما
Gracias por su ayuda
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
¿Cuánto le debo?