درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
Cambio de línea automático (el)
فضای مجازی
Ciberespacio (el)
آدرس پست الکترونیکی
Dirección de correo electrónico (la)
کتاب آدرس
Libreta de direcciones (la)
گیرنده
Destinatario (el)
هرزنامه (اسپم)
Mensaje no deseados (el)
پاسخ به همه
Responder a todos
فایل های پیوست شده
Archivos adjuntos (los)
ضمیمه کردن
Adjuntar
سرفصل پیام
Encabezados de mensajes
موضوع
Tema (el)