درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

کجا می روید؟
من به تعطیلات می روم
چند تا کیف دارید؟
من به یک سفر کاری می روم
کدام ترمینال را می خواهید؟
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
کمربند ایمنی خود را ببندید
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
من به دنبال ترمینال آ می گردم
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
چه زمانی فرود می آییم ؟