درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

چه موقع ؟
کجا؟
کدام یک؟
چه کسی؟
مال چه کسی؟
مال چه کسی؟
چرا؟
چیست؟
چگونه؟
چه مدت؟
چقدر؟
آیا دارید؟
به چه کسی؟
با چه؟