درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

قدیمی
Vieux
جدید
Nouveau
خشن
Rêche
صاف
Lisse
ضخیم
Épais
نازک
Fin
سرد
Froid
داغ
Chaud
همه
Tout
هیچ یک
Aucun
قبل از
Avant
پس از
Après