درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

شانه
Épaule (la)
قفسه سینه
Poitrine (la)
پشت
Dos (le)
شکم
Ventre (le)
دور کمر
Taille (la)
نیم تنه
Torse (le)
بازو
Bras (le)
آرنج
Coude (le)
ساعد
Avant-bras (le)
مچ دست
Poignet (le)
دست
Main (la)
انگشت
Doigt (le)
شست
Pouce (le)
ناخن
Ongle (le)