درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

حرکت
Départ (le)
برخاست
Décollage (le)
فرود
Atterrissage (le)
باند فرودگاه
Piste (la)
ورود
Arrivée (la)
ساختمان ترمینال
Aérogare (la)
بخش غیر سیگاری
Section non-fumeurs (la)
دفتر گمرک
Bureau de douane (le)
معاف از عوارض
Hors taxe
نگهبان امنیتی
Agent de sécurité
فلزیاب
Détecteur de métal
دستگاه اشعه ایکس
Appareil de détection à rayons X (le)
فرم شناسایی
Forme d’identification (la)