درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

کجا می روید؟
Où allez-vous?
من به تعطیلات می روم
Je vais en vacances
چند تا کیف دارید؟
Combien de pièces de bagage avez-vous?
من به یک سفر کاری می روم
Je vais en voyage d’affaires
کدام ترمینال را می خواهید؟
Quel terminal cherchez-vous?
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
J’aimerais une place côté couloir
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
J’aimerais une place côté hublot
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Pourquoi l’avion a-t-il été retardé?
کمربند ایمنی خود را ببندید
Attachez vos ceintures
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Puis-je avoir une couverture?
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Je cherche le terminal A
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Le terminal B est réservé aux vols internationaux
چه زمانی فرود می آییم ؟
À quelle heure allons-nous atterrir?