درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نگاه کنيد
Regardez
گوش کنید
Écoutez
مراقب باشید
Attention
آتش
Au feu
از اینجا بیرون بروید
Sortez
کمک
Au secours
به من کمک کنید
Aidez-moi
عجله
Dépêchez-vous
ایست
Arrêtez
پلیس
Police
این یک اورژانس است
Il y a urgence