درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
با پونز محکم کردن
مداد
کتاب
کاغذ
دفتر یادداشت
اسلاید
تقویم
نوار
من باید یک نقشه پیدا کنم