درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ساعت چند است؟
در چه زمانی؟
ساعت 1:00 است
ساعت 9:45 است
ساعت 9:00
ساعت 4:00
ظهر
نیمه شب
صبح
بعد از ظهر
عصر
شب