درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

حرکت
برخاست
فرود
باند فرودگاه
ورود
ساختمان ترمینال
بخش غیر سیگاری
دفتر گمرک
معاف از عوارض
نگهبان امنیتی
فلزیاب
دستگاه اشعه ایکس
فرم شناسایی