درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

شلوار
آیا بارانی ها فروشی است؟
کت
دامن
تی شرت
کلاه
کلاه
کیف پول
کفش
صندل