درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پشت
Dietro a
جلو
Davanti a
بغل
Accanto a
درب اول در سمت راست
Prima porta a destra
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Al quarto semaforo girare a destra
آیا من رادرک می کنید؟
Mi capisci?
شمال
Nord
غرب
Ovest
جنوب
Sud
شرق
Est
به سمت راست
Alla destra
به سمت چپ
Alla sinistra
آسانسور وجود دارد؟
C’è l’ascensore?
پله ها کجا هستند؟
Dove sono le scale?
در کدام جهت؟
In quale direzione?
درب دوم در سمت چپ
Seconda porta a sinistra
در گوشه به سمت چپ بپیچید
All’angolo girare a sinistra