درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

در شهر
پایتخت
اداره پست
بازار
نانوایی
کتابفروشی
داروخانه
پارک
رستوران
سینما
بار
بانک
بیمارستان
کلیسا