درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

برای چه مدت؟
For how long?
روزهای هفته
The days of the week
دوشنبه
Monday
سه شنبه
Tuesday
چهارشنبه
Wednesday
پنج شنبه
Thursday
جمعه
Friday
شنبه
Saturday
یکشنبه
Sunday
دیروز
Yesterday
امروز
Today
فردا
Tomorrow