درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ماهی
Fish
حلزون صدف دار
Shellfish
بم
Bass
ماهی آزاد
Salmon
خرچنگ دریایی
Lobster
خرچنگ
Crab
صدف دو کپه ای
Mussel
صدف
Oyster
ماهی کاد
Cod
گوشت صدف
Clam
میگو
Shrimp
ماهی تن
Tuna
ماهی قزل آلا
Trout
تنها
Sole
کوسه ماهی
Shark