درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

تعداد
shù zì 数字
1
yī 一
2
èr 二
3
sān 三
4
sì 四
5
wŭ 五
6
liù 六
7
qī 七
8
bā 八
9
jiŭ 九
10
shí 十