درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

چه روزی؟
چه ماهی؟
چه موقع ؟
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
بعد از آن
همیشه
قبل از
در اوایل
پس از
بارها
هرگز
اکنون
هنگامی که
گاهی
بزودی