درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

قدیمی
جدید
خشن
صاف
ضخیم
نازک
سرد
داغ
همه
هیچ یک
قبل از
پس از