درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
zì dòng huàn xíng 自动换行
فضای مجازی
wăng luò kōng jiān 网络空间
آدرس پست الکترونیکی
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
کتاب آدرس
tōng xùn lù 通讯录
گیرنده
shōu jiàn rén 收件人
هرزنامه (اسپم)
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
پاسخ به همه
huí fù quán bù 回复全部
فایل های پیوست شده
fù jiàn 附件
ضمیمه کردن
tiē fù shŭ 贴,附属
موضوع
zhŭ tí 主题