به زبان آلبانیایی چی میشه؟ کیسه آب گرم; بسته یخ; آویز; دماسنج; گاز پانسمان; گوش پاک کن; سرنگ; ماسک; دستکشهای پزشکی; عصای زیربغل; ویلچر; باند;

لوازم پزشکی :: لغات زبان آلبانیایی

به خودتان زبان آلبانیایی بیاموزید