به زبان آلبانیایی چی میشه؟ آنفولانزا; من سرما خورده ام; من لرز دارم; بله، من تب دارم; گلویم درد می کند; آیا شما تب دارید؟; من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم; چه مدت است که چنین احساسی دارید؟; من 3 روز است که این احساس را دارم; دو قرص در روز; استراحت مطلق;

دکتر: سرما خوره ام :: لغات زبان آلبانیایی

به خودتان زبان آلبانیایی بیاموزید