به زبان چینی چی میشه؟ کت; کت; پالتو بارانی; روسری; سویشرت; روسری; دستکش; کلاه لبه دار; کلاه; بوت; کفش; صندل; چتر;

لباس رویی :: لغات زبان چینی

به خودتان زبان چینی بیاموزید