به زبان هلندی چی میشه؟ ماه های سال; ژانویه; فوریه; مارس; آوریل; مه; ژوئن; ژوئیه; اوت; سپتامبر; اکتبر; نوامبر; دسامبر; ماه; سال;

ماه های سال :: لغات زبان هلندی

به خودتان زبان هلندی بیاموزید