به زبان هلندی چی میشه؟ ما یک میز چهار نفره خواهیم; می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم; ممکن است منو را ببینم؟; پیشنهاد شما چیست؟; ترکیبات آن چیست؟; آیا با سالاد سرو می شود؟; سوپ روز چیست؟; غذای مخصوص امروزتان چیست؟; چه چیزی میل دارید؟; دسر روز; می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم; چه نوع گوشتی دارید؟; من نیاز به یک دستمال سفره دارم; آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟; آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟; آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟;

در رستوران :: لغات زبان هلندی

به خودتان زبان هلندی بیاموزید