به زبان گرجی چی میشه؟ روزهای هفته; دوشنبه; سه شنبه; چهارشنبه; پنج شنبه; جمعه; شنبه; یکشنبه; روز; هفته; آخر هفته;

روزهای هفته :: لغات زبان گرجی

به خودتان زبان گرجی بیاموزید