به زبان گرجی چی میشه؟ لاک پشت; میمون; مارمولک; تمساح; خفاش; شیر; ببر; فیل; مار; گوزن; سنجاب; کانگرو; اسب آبی; زرافه; روباه; گرگ; تمساح; خرس;

حیوانات وحشی :: لغات زبان گرجی

به خودتان زبان گرجی بیاموزید