به زبان گرجی چی میشه؟ انتخاب کنید; پوشه; نوار ابزار; بازگشت; دانلود; بارگذاری; اجرا (اجرا کردن); کلیک کردن; کشیدن; انداختن; ذخیره; به روزکردن;

جستجو در اینترنت :: لغات زبان گرجی

به خودتان زبان گرجی بیاموزید